Nang dumating siya kasama ng kanyang mga sundalo sa pulo ng Mactan, magiting na ipinagtanggol ni Lapulapu at ng kanyang mga tauhan ang kalayaan nila.

mga pangalan ng dating pangulo ng pilipinas-45

Sawing-sawi si Obama sa puntong ito, sa dahilang pinagkanulo nya ang mandato sa kanya at kinondukta nya ang kanyang termino na pagpapatuloy ng paghaharing neopasista sa U. S., at lalantad ang kanyang kampanyang anti-Arroyo na huwad na krusadang hahantong sa mapagtaksil na pambabalat-bunga.

: Abu Sayyaf at ang CIA sa Pilipinas Pamana ng kolonyalismong Espanyol at Amerikano ang kaguluhan sa Pilipinas.

Nafeez Mosaddeq Ahmed na taimtim kong nirerekomendang basahin ng sinumang gustong maintindihan nang buo ang nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na naganap noong Setyembre 11, 2001 at ng higit na nakaririmarim na Pandaigdigang Gyera ng Terorismo na pinakawalan mula noon ng kubling pangkat ng maykagagawan ng 9/11--isang pasista't mapanlinlang na gyera na patuloy na bumibihag sa mamamayan ng daigdig hanggang ngayon sa ilalim ng dinugtungang rehimeng Bushista ng huwad na demokratang si Barack Obama (gyerang malamang na lalala pa sa mga susunod na linggo't buwan). Klarong hindi na karapat-dapat para sa mga Amerikano at sa buong mundo na magpangalawang termino pa sya.

Patuloy na naghuhumiyaw ang taumbayang Pilipino at ng buong mundo na panagutin ang sabwatang Bush-Arroyo sa kanilang mga war crimes at iba pang heinous crimes kontra sangkatauhan. At sa paggaya ni Noynoy sa numero uno nyang padrino, masasaksihan ng mga Pilipino ang kanyang paghahabol ngayon kay Macapagal-Arroyo at sa mga kasapakat nito na huminto sa paniningil kay Arroyo et al bilang mga tubog-sa-dugong papet ng imperyong U.

Bata pa lamang si Rizal ay kinakitaan na siya ng katalinuhan.

Tatlong taong gilang pa lamang siya nang matutong bumasa.Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong Pilipinong lumaban sa mga mananakop na Kastila.Pinamumunuan ni Magallanes ang unang pangkat ng mga Kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan.Noong Disyembre 1976, nakarating sa isang kasunduan ang gubyernong Pilipino at ang MNLF, ang Tripoli Agreement, na may tigil-putukan at pagbigay-awtonomya sa 13 probinsyang kinalagyan ng mayorya ng mga Muslim.Pero di tinupad ng rehimeng Marcos ang panig nito sa kasunduan, at lumitaw uli ang mga labanan hanggang dulo ng 1977.Si Cory, pagkatapos ng anim na taon, umalis na rin. Pero isipin ‘nyo rin ito: Si Ferdinand Marcos, ang presidenteng umastang hari, ang diktador na tinaguriang isa sa pinakasakim na pinuno sa kasaysayan— I-Google ninyo ang “most corrupt leaders” para mas malinaw— si Marcos, si Makoy, si FM, nasa poder ng dalawampu’t isang taon. Nangyari ito sa napakaraming Pilipino — ‘yong mga binugbog, ginahasa, kinuryente ang mga ari.